NBR Palm Coated Gloves

1571-DA
ทนทาน กันบาด กันลื่น “สูงสุดทุกคุณสมบัติของการต้านทาน“ คุณลักษณะATOM 1571-DA เป็นถุงมือทอด้วยเส้นด้าย Gla...
PROTECHO
กระชับ กันลื่น กันกระแทก ATOM 1579-E Protecho เป็นถุงมือทอด้วยเส้นด้าย Woolly Nylon แบบไร้ตะเข็บ เคลือบด...
CHEMISOFT
บางเบา กระชับ กันลื่น“รู้สึกเหมือนสัมผัสด้วยมือเปล่า” คุณลักษณะATOM 1570 ChemiSoft NEO เป็นถุ...