Kevlar SD Mobilon Gloves

HG156
Kevlar SD Mobilon คือเส้นด้าย Kevlar ชนิดเส้นยาวที่พัฒนาขึ้นใหม่ทำให้มีขนน้อย เพื่อลดการเกิดขุย และฝุ่นจา...
HG-155
ลือบด้วย Nitrile บริเวณปลายนิ้ว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ ATOM Corporation จากประเทศญี่ปุ่น ถุงมือออกแบบต...
HG-152
Kevlar SD Mobilon คือเส้นด้าย Kevlar ชนิดเส้นยาวที่พัฒนาขึ้นใหม่ทำให้มีขนน้อย เพื่อลดการเกิดขุย และฝุ่นจา...