ข่าวสาร

CSR 2023 CSR 2023 CSR 2023 CSR 2023 CSR 2023 CSR 2023 CSR 2023 CSR 2023

CSR 2023

บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเดินทางไปเยือนภูมิลำเนาของพนักงานในปี 2023
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มอบสิ่งของสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดคลองพลู จ.จันทบุรี
พร้อมทั้งร่วมเล่นกิจกรรมสัทนาการ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับน้อง ๆ นักเรียน

Client
Thai Atom Gloves
Created By
Admin
Year
2023
Share